1. Definiții

Site reprezintă SITE-ul Internet aparținând Emil Cassian, care se afla la adresa www.emilcassian.com , prin intermediul căruia UTILIZATORUL are acces la informații privind serviciile si produsele oferite / asigurate de către Cassian in rețeaua magazinelor Cassian.

Site-ul aparține firmei SC CASSIAN CLAYBODY SRL, persoana juridica romana, cu sediul social in SÎNGEORZ-BAI, Str. Valea Borcutului, Nr. 258A, Jud. BN, Cod Poștal 425300 avand personalitate juridica prin Încheierea Judecătoriei Bistrița-Năsăud pronuntata la data de 26.02.2021 in dosarul nr.4621 si avand CIF 43854031, cont IBAN – RO70BRDE060SV46296020600 – deschis la BRD – Sucursala Sângeorz-Băi, telefon 0263370688.

Vanzator inseamna SC CASSIAN CLAYBODY SRL, cu datele de identificare mai sus mentionate sub egida careia functioneaza emilcassian.com

Cumparator inseamna in continuare persoana fizica / persoana juridica sau orice entitate juridica care  efectueaza o Comanda.

Utilizator inseamna in continuare orice persoana fizica sau juridica care viziteaza sau acceseaza Site-ul, si  care doreste sa utilizeze in orice mod sau utilizeaza efectiv Serviciul.
Prin obtinerea calitatii de utilizator al site-ului se considera acceptarea acestor Termeni si Conditii Generale. Accesarea sau vizitarea in continuare a Site-ului, a oricarei pagini din acesta si / sau utilizarea Serviciului, precum si a oricarei componente a acestora constituie o acceptare in intregime si neconditionata a Termenilor si Conditiilor si a oricarei prevederi din acestia.
Neacceptarea acestor Termeni si Conditii Generale precum si a Regulamentului de functionare a site-ului atrage obligatia Utilizatorului de a inceta de indata accesarea Site-ului.

Contract la distanţă
 înseamnă contractul încheiat între Vanzator si Cumparator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanţă organizat, fără prezenţa fizică simultană a profesionistului şi a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanţă, până la şi inclusiv în momentul în care este încheiat contractul, astfel cum acesta este definit de OUG 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Comanda inseamna documentul electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Vanzator si Cumparator prin care Cumparatorul transmite Vanzatorului, prin intermediul Site-ului intentia sa de a achizitiona Bunuri si Servicii de pe Site.

Bunuri si Servicii inseamna orice produs sau serviciu, inclusiv documentele si serviciile mentionate in Comanda, care urmeaza a fi furnizate de catre Vanzator, Cumparatorului ca urmare a Contractului incheiat.

Tranzactie inseamna incasarea sau rambursarea unei sume rezultata din vanzarea unui Bun si/sau Serviciu de catre SC CASSIAN CLAYBODY SRL, Cumparatorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de catre Vanzator, indiferent de modalitatea de livrare.

Specificatii inseamna toate specificatiile si/sau descrierile Bunurilor si Serviciilor asa cum sunt precizate in descrierea acestora.

Proprietatea intelectuala inseamna intreg continutul in format text si orice alt material, transmis sub orice forma catre Utilizatori (prin vizualizare directa pe Site, prin newslettere sau prin orice alte materiale legate direct sau indirect de Site), logo-ul, marca si orice alte elemente de grafica ale Site-ului, inclusiv dar fara a se limita la acestea, apartin Administratorului Site-ului si partenerilor sai.

UTILIZATORUL are obligația de a respecta toate drepturile de proprietate intelectuală ale Cassian, prevăzute de legislația în vigoare.

2. Conținutul site-ului

2.1. Informațiile publicate pe SITE sunt informații de interes general despre Cassian, produsele comercializate de acesta, ale partenerilor săi cat si alte informații considerate de Cassian ca fiind de interes pentru UTILIZATORI.

2.2. Informațiile sunt puse la dispoziția UTILIZATORILOR de regula, in mod gratuit. Cassian își rezerva dreptul de a implementa anumite servicii pe SITE ce vor fi oferite contra cost UTILIZATORILOR.

2.3. Cassian este deținătorul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra SITE-ului, respectiv asupra designului și conținutului acestuia precum și asupra tuturor mărcilor înregistrate de Cassian și publicate pe SITE.

3. Documente contractuale

3.1. În vederea achiziționării de obiecte de pe website, online, Utilizatorii trebuie să plaseze o comanda. Utilizatorii au obligația ca în procesul de înregistrare să furnizeze informații reale și complete conform formularului de inregistrare prezentat pe Site.

3.2. Prin inregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumparatorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vanzatorul isi deruleaza operatiunile comerciale.

3.3. Notificarea primita de catre Cumparator, dupa efectuarea Comenzii are rol de informare si nu reprezinta acceptarea Comenzii. Aceasta notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

3.4. Contractul se considera incheiat intre Vanzator si Cumparator in momentul primirii de catre Cumparator de la Vanzator, prin intermediul postei electronice a notificarii de expediere a Comenzii.

3.5. Documentul si informatiile puse la dispozitie de catre Vanzator pe Site vor sta la baza Contractului, in completarea acestuia fiind certificatele obligatorii prevazute de lege ce vor fi emise de catre Vanzator pentru Bunurile achizitionate.

4. Politica de vânzare online

4.1. Accesul in vederea efectuarii unei Comenzii ii este permis oricarui Cumparator. Pentru motive justificate Vanzatorul isi rezerva dreptul de a restrictiona accesul Cumparatorului in vederea efectuarii unei Comenzi si/sau la unele din modalitatile de plata acceptate, in cazul in care considera ca in baza conduitei sau a activitatii Utilizatorului/Cumparatorului pe Site, actiunile acestuia ar putea prejudicia in vreun fel Vanzatorul. In oricare dintre aceste cazuri, Utilizatorul/Cumparatorul se poate adresa Administratorului de Site pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea masurilor susmentionate.

4.2. Comunicarea cu Vanzatorul se poate realiza prin interactiunea directa cu acesta sau prin adresele mentionate la sectiunea “contact” din Site. Vanzatorul are libertatea de a gestiona informatiile primite fara a fi nevoit sa aduca justificari pentru aceasta.

4.3. Pentru comenzile online finalizarea comenzii are loc în momentul în care Utilizatorul încheie procesul de comandă online.

4.4. Comenzile ce nu conţin toate datele de identificare ale Clientului, astfel cum sunt ele menţionate în cuprinsul acestor termeni şi condiţii, nu vor fi considerate valabile şi, în consecinţă, nu vor fi onorate.

4.5. Vanzatorul poate limita dreptul de revânzare al unor produse din rațiuni ce țin de natura bunului și/sau după caz de limitările impuse de furnizor și/sau producător. O astfel de limitare este expres menționată în cadrul fișei produsului.

4.6. Vanzatorul păstrează dreptul de a publica imagini şi descrieri ale obiectului de artă sau de colecție vândut în oricare dintre materialele cu scop promoţional.

5. Produsele

5.1. Produsele oferite de emilcassian.com sunt de natura operelor de arta si alte produse asimilate acestora.

5.2. Fiecare produs / opera de arta prezentata pe Site are o fisa a produsului care mentioneaza toate informatiile privind natura, clasificarea si descrierea acestuia conform prevederilor legale.

5.3. La vanzarea unei opere de arta, Vanzatorul va elibera certificate de autentificare.

5.4. In conformitate cu dispozițiile Legii nr. 182/2000 scoaterea din România, pe orice cale, a operelor de artă pentru care nu s-a obţinut certificatul de export temporar sau definitiv, eliberat în condiţiile legii, constituie operaţiune de export ilegal. În cazul în care Cumparatorul doreşte să scoată bunul din România sau ca livrarea bunului să se facă în afara teritoriului României, este necesara obţinerea certificatului de export, in conditiile legii.

5.5. Potrivit Legii nr. 182/2000 şi H.G. nr. 518/2004 Normelor metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile), operele de artă – creaţie contemporană se pot exporta definitiv sau temporar fără certificat de export, urmând să se ateste în faţa autorităţilor vamale faptul că respectivele bunuri sunt opere create de autori în viaţă. În acest scop, Vanzatorul poate elibera, la solicitarea Clientului, gratuit, adeverinţe după modelul prevăzut în Anexa 5 a H.G. nr. 518/2004.

6. Drept de retragere. Drept de refuz

6.1. Vanzatorul poate refuza executarea unei comenzi efectuate de către Cumparator, fără nicio altă formalitate cu excepția unei notificări prealabile adresate acestuia, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă parte sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

 • o neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumparatorului a tranzacției, în cazul plăților online;
 • o invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de Vanzator, în cazul plăților online;
 • o datele furnizate de Cumparator, în procesul de înregistrare sunt incomplete sau incorecte;
 • o in situatia mentionata la art. 3.2 de mai sus;
 • o în situația în care din culpa Cumparatorului două comenzi nu au fost onorate ca urmare a neplății prețului ori refuzului de primire a bunurilor comandate.

6.2. Cumparatorul va putea renunța la o comandă efectuată fără nicio penalitate cel mai târziu la data la care este contactat de către reprezenetanții Vanzatorului în vederea confirmării comenzii.

6.3. Orice renunțare la comandă efectuată de Cumparator trebuie urmată de transmiterea către Vanzator a unui înscris pentru confirmarea renunțării.

6.4. În condițiile art. 9 din OUG nr. 34/2014, Cumparatorul beneficiază de o perioadă de 14 zile pentru a se retrage din Contract, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere şi fără a suporta alte costuri decât cele de transport pentru efectuarea returului produsului. Cumparatorul este obligat să notifice Vanzatorul intenția sa de a denunța contractul și a returna produsele achizitionate, în scris.

6.5. Cumparatorul va returna produsele in cel mult 14 zile de la data la care acesta a comunicat Vanzatorului decizia sa de retragere din contract.

6.6. Cumparatorul va fi raspunzator pentru costul transportului si al asigurarii (daca este cazul) cu privire la produsele returnate, pana la primirea si receptionarea acestora de catre Vanzator.

6.7. Toate produsele returnate trebuie primite de Vanzator in aceeasi stare in care acestea au fost livrate Cumparatorului. In caz contrar, Vanzatorul va putea refuza primirea produsului returnat si il va restitui Cumparatorului, retinand sumele achitate de Vanzator.

6.8. Vanzatorul va rambursa toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea Cumparatorului, cu exceptia costurilor livrării, in maxim 14 zile de la data la care a primit decizia scrisa de retragere din contract a Cumparatorului. Vanzatorul poate amâna rambursarea până la data recepţionării produselor care au făcut obiectul vânzării.

6.9. In cazul in care la primirea produselor Vanzatorul constata ca acestea au suferit deteriorari, va informa in scris Cumparatorul asupra refuzului de primire a produsului deteriorat si va retransmite produsul Vanzatorului, Cumparatorul fiind exonerat de obligatia de returnare a sumelor achitate de Cumparator.

6.10. În conformitate cu prevederile art. 16 din OUG nr. 34/2014, Vanzatorul își rezervă dreptul de a nu accepta returnarea produselor care, prin natura lor, nu pot fi returnate sau care se pot degrada ori deteriora rapid. Cumparatorul va fi informat în cuprinsul fișei fiecărui produs dacă acesta este returnabil sau nu.

6.11. Plata

 • Plata se poate face atât prin ordin de plată în contul: [se introduc toate datele de identificare si de cont] cât și prin card bancar, numerar prin ramburs. În cazul în care plata se face prin card bancar, aceasta va fi confirmată în momentul în care se va emite factura către Cumparator.
 • In cazul platilor online Vanzatorul nu este/nu poate fi facut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumparator, incluzand dar nelimitandu-se la comisioane de conversie valutara aplicate de catre banca emitenta a cardului acestuia, etc. Responsabilitatea pentru aceasta actiune o poarta numai Cumparatorul.

7. Livrare

7.1. Livrarea se va face la adresa indicată de Cumparator în formularul de comandă prin intermediul unor firme specializate de curierat sau poştă. Costul livrării este cel menţionat în formularul de comandă şi urmează a fi suportat integral de către Cumparator. Produsele comandate online pe www.emilcassian.com sunt livrate numai în România.

7.2. Livrarea se poate face și direct la sediul Vanzatorului din Sîngeorz-Băi, Str. Valea Borcutului, nr.258A, jud. BN.În acest caz nu se va percepe niciun cost suplimentar pentru livrare.

7.3. Livrarea se va face în termen de:

 • 2 – 5 zile lucrătoare
 • pentru pachetele voluminoase, termenul de livrare poate fi mai mare.

7.4. Livrarea produselor se va face întotdeauna după achitarea prețului de către Cumparator, plata prețului urmând a se face cel mai târziu la data livrării produsului.

7.5. Transferul dreptului de proprietate și al riscurilor de la Vanzator la Cumparator se va face odată cu livrarea produselor.

7.6. Cumparatorul are dreptul sa nu accepte bunurile livrate in cazul in care acestea nu sunt conforme cu detaliile tehnice specificate in pagina produsului. In acest caz, Cassian isi asuma responsabilitatea aducerii produselor la conformitate.

7.7. Prețul de livrare al produsului va fi confirmat telefonic în funcție de greutatea produsului. Acesta se va calcula astfel:

 • 20 lei, pentru coletele care nu depășesc 1 kg;
 • 30 lei, pentru coletele care cântăresc între 1.01 kg si 2 kg;
 • 50 lei, pentru coletele care cântăresc între 2.01 kg si 10 kg;
 • 120 lei, pentru coletele care cântăresc între 10.01 și 30 kg.

7.8. Cumparatorul va intra in proprietatea bunurilor dupa semnarea documentului de transport si efectuarea platii (daca aceasta nu a fost in prealabil efectuata) catre curier.

7.9. In cazul anularii comenzii, niciuna din partile implicate nu va pretinde/solicita daune.

8. Returul produselor

Consumatorul are dreptul de a returna produsele in termen de 14 zile de la achizitionarea acestora conform politicii de retur.

Produsele realizate pe comanda la cererea clientului se supun Ord. 130/2000. “Cap. 2, Art. 10: Consumatorul nu poate denunta unilateral urmatoarele tipuri de contracte, cu exceptia cazurilor in care partile au convenit altfel: contracte de furnizare a unor produse executate dupa specificatiile consumatorului sau a unor produse distinct personalizate, precum si acelora care, prin natura lor, nu pot fi returnate.”

Clientul poate solicita returnarea produselor in urmatoarele situatii:

 • Produsul nu este conform cu specificatiile de pe site. Daca produsul comandat se dovedeste a nu fi conform cu specificatiile din oferta noastra, clientul poate solicita returnarea acestuia pentru inlocuire sau rambursarea integrala a contravalorii. Daca se agreeaza inlocuirea cu un produs de o valoare mai mare, Clientul va plati diferenta, respectiv daca valoarea este mai mica, veti primi o rambursare partiala pana la valoarea produsului inlocuitor. Costurile de retur si de transport pentru produsul inlocuitor, daca este cazul, sunt suportate de client.
 • Produse ce au fost livrate gresit. Livrarea altor produse decat cele solicitate trebuie semnalata imediat, iar clientul va refuza receptia. Daca marfa a fost deja receptionata in momentul sesizarii produsului sau produselor neconforme, cumparatorul poate solicita returnarea acestuia pentru inlocuire, iar daca produsul nu mai este pe stoc, poate opta pentru inlocuire sau rambursarea integrala a contravalorii. Daca se agreeaza inlocuirea cu un produs de o valoare mai mare, va plati diferenta, respectiv daca valoarea este mai mica, veti primi o rambursare partiala pana la valoarea produsului inlocuitor. Costurile de retur si de transport pentru produsul inlocuitor, daca este cazul, sunt suportate de SC CASSIAN CLAZBODY SRL.
 • Renuntarea la cumparare. Clientul are dreptul sa notifice in scris comerciantului ca renunta la cumparare, fara penalitati si fara invocarea unui motiv, in termen de 14 zile lucratoare de la primirea produsului. Rambursarea contravalorii produsului se va face in cel mult 14 de zile de la retur. Cererea de returnare trebuie sa cuprinda datele de identificare ale produsului si ale persoanei care l-a achizitionat. Returnarea banilor se poate efectua in urmatoarele conditii: Starea produselor achizitionate trebuie sa fie la fel ca la achizitionarea / primirea lor. In cazul returnarii produselor ca urmare a renuntarii la cumparare, costurile de returnare sunt suportate de catre client. Renuntarea la cumparare in mod repetat va putea fi considerata un abuz.

NOTA: In orice situatie de returnare a produselor, acestea trebuie sa fie in aceeasi stare si impreuna cu toate documentele care l-au insotit (factura, certificate de garantie etc.).
In momentul efectuarii unei comenzi online, Clientul declara ca a luat cunostinta si este intru totul de acord cu cele mentionate mai sus.

Banii se pot returna prin:
Virament bancar din contul SC CASSIAN CLAYBODY in contul dumneavoastra (banii ajung in aproximativ 24/48ore de la procesarea platii).

NOTA:

 • Produsele trebuie returnate in starea in care au fost primite, cu toate accesoriile si factura in original;
 • Plata se va face in termen de 15 zile lucratoare din ziua in care produsul returnat ajunge la sediul firmei noastre;
 • Returnarea banilor facandu-se doar pe valoarea produsului, nu si a taxei de transport;
 • Cont IBAN;
 • Numele titularului de cont;
 • C.N.P

9. Accesarea SITE-ului www.emilcassian.com

Aceasta implica acceptul UTILIZATORILOR ca datele lor personale sa fie păstrate si prelucrate de compania Cassian. Informatiile pe care ni le transmiteti sunt tratate cu maxima confidentialitate si exclusiv in scopurile pentru care au fost colectate.

In momentul contactarii, utilizatorul va fi informat in legatura cu scopul actiunii pentru care a fost contactat si i se va solicita consimtamantul, daca respectiva actiune implica prelucrarea datelor lui personale si pentru aceasta este nevoie de acordul sau.

Cassian este unicul deținător al informațiilor colectate de pe acest site. Cassian se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate către terți prin vânzare, dezvăluire parțiala sau închiriere.

Cassian poate dezvalui informatiile Dumneavoastra cu caracter personal unor firme din grup sau unor terti autorizati, cu care societatea a incheiat diverse contracte, toate acestea fiind validate de catre Departamentul Juridic si urmate de acorduri de confidentialitate (Non-Disclosure Agreement) si/sau acorduri de prelucrare a datelor cu caracter personal (DPA).

In cazul in care selectati optiunea de a achita online cu plata cu un card bancar, Cassian va transmite catre procesatorul de plati doar date referitoare la comanda dumneavoastra, fara a accesa si procesa alte date referitoare la cardul bancar.

Orice prelucrare a datelor Dumneavoastra cu caracter personal se va face cu respectarea Politicii de confidentialitate.

10. Pierderi/Costuri suplimentare

Cassian nu răspunde de nicio pierdere, costuri, procese, pretenții, cheltuieli sau alte răspunderi, in cazul in care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea Termenilor si condițiilor.

Cassian nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării Site-ului precum si pentru cele rezultând din imposibilitatea de accesare a anumitor link-uri publicate pe Site.

Utilizarea Browser-ului Internet. Cassian garantează utilizarea optima a Site-ului prin utilizarea minim a Internet Explorer 6.

Va informam ca eventualele reclamații privind deficientele estetice ale produselor, vor fi luate in considerare si vor fi analizate doar daca acestea se reclama in primele 48 ore de la momentul recepției produsului.

Modalitățile de plata pentru finalizarea unei comenzi online sunt: numerar la livrare, online cu card bancar, ordin de plata.

11. Garanții. Conformitate

a. Fiecare produs comercializat pe Site, cu excepția operelor de artă, beneficiază de termenul de garanție menționat în certificatul de garanție al produsului.

b. Fiecare produs, cu excepția operelor de artă comercializat pe Site beneficiază de o garanție de conformitate în condițiile Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora.

12. Proprietate intelectuală

a. Intreg continutul in format text si orice alt material, transmis sub orice forma catre Utilizatori (prin vizualizare directa pe Site, prin newslettere sau prin orice alte materiale legate direct sau indirect de Site), logo-ul, marca si orice alte elemente de grafica ale Site-ului, inclusiv dar fara a se limita la acestea, apartin Administratorului Site-ului si partenerilor sai.
b. Prin derogare de la prevederile de mai sus, materialele publicate pe site care au fost puse la dispozitia Administratorului site-ului in baza unui contract legal incheiat, sau acele materiale pentru care pe Site s-a indicat un alt titular de drepturi, ori un alt detinator sau o alta sursa, nu apartin Administratorului Site-ului.
c. In cazurile in care Continutul Site-ului, indiferent de zona in care se afla in Site si indiferent de tip este preluat de Administratorului Site-ului de la alti producatori / emitenti de continut sau materiale in format text, imagine, grafica, secvente video, dar fara a se limita la acestea, o asemnenea preluare se realizeaza cu respectarea prevederilor legale si regulilor incidente in asemenea cazuri.
d. Utilizatorii inteleg si accepta ca toate informatiile, datele, materialele postate pe Site au doar un caracter informativ si orientativ si ca Administratorul Site-ului nu poate fi tras la raspundere in niciun caz si in niciun mod pentru veridicitatea si validitatea Continutului Site-ului sau pentru orice efect juridic decurgand din utilizarea acestuia.
e. Utilizatorii se obliga sa respecte toate drepturile de autor si drepturile conexe acestuia si orice alte drepturi de proprietate intelectuala pe care Adminstratorul Site-ului si partenerii sai le detin asupra / in legatura cu Site-ul, Continutul acestuia, Serviciul, orice modul sau componenenta a acestora sau in legatura cu utilizarea acestora. Utilizatorii inteleg si accepta ca in cazul incalcarii a vreunei din prevederile de mai sus in orice masura, vor putea fi trasi la raspundere fata de autorii / proprietarii drepturilor de autor.
f. Este interzisa copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vanzarea, distributia totala sau partiala, integrala sau modificata a continutului acestui Site sau a oricarei parti a acestuia efectuate in orice alte scopuri decat cele personale.
g. Conținutul documente, textele, fotografiile, grafica precum și orice alte materiale prezentate în aceste propuneri sunt protejate în conformitate cu dispozițiile legale referitoare la drepturile de autor și drepturile conexe, precum și cu cele ale altor forme de protejare a proprietății intelectuale.
h. Nu se pot copia, descărca, reproduce, republica, posta etc., niciun fel de text, grafica imagine, simbol pentru a fi folosite în scop comercial sau distribuite, fără acordul prealabil, exprimat în scris, al autorului sau al deținătorului drepturilor de autor. Nu se pot crea, modifica, adapta niciun fel de material sau de informație conținute în aceste propuneri, nici de a le utiliza în orice scop, cu excepția utilizării personale, non-comerciale.

13. Colectarea datelor

Se face prin diverse modalități si instrumente specifice precum: soft profesional de urmărire a traficului, prin salvarea in baze de date a diverselor formulare de contact disponibile pe site care sunt completate de către utilizatori, etc.

Utilizam adresele IP (anonimizate) pentru a analiza obiceiurile de navigare, a administra site-ul, a urmări interesele utilizatorilor si a aduna informații demografice pentru uz intern. Toate acestea au ca scop creșterea gradului de ușurința in utilizarea site-ului si publicarea unor informații cat mai relevante pentru interesele utilizatorilor.

14. Protecția datelor cu caracter personal

 1. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, precum si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, Administratorul Site-ului va administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de Utilizatori.
 2. Datele personale pe care Utilizatorii le furnizează Administratorului Site-ului sunt prelucrate in scopul oferirii in condiţii optime a accesului pe Site.
 3. Utilizatorii inteleg si accepta ca datele personale pe care le furnizeaza sunt prelucrate in scopul oferirii in conditii optime de catre Administratorul Site-ului a serviciilor de comunicaţii electronice si a vanzarii online a produselor prezentate pe Site.
 4. Fiecare Utilizator, la optiunea sa proprie, furnizeaza unele dintre datele sale personale pentru a-si crea un cont valabil si pentru a beneficia de accesul oferit de catre Administratorul Site-ului si posibilitatea achizitionarii de produse.
 5. In momentul crearii contului fiecare Utilizator are posibilitatea de a opta pentru primirea de informatii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Administratorul site-ului prin bifarea casutei corespunzatoare pe pagina de creare a contului.
 6. Conform Legii nr. 677/2001, fiecare Utilizator beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.
 7. Totodata, Utilizatorul are dreptul sa se opuna prelucrarii datelor personale care il priveste si sa solicite stergerea datelor. Utilizatorii inteleg si accepta ca stergerea datelor lor personale va fi urmata de stergerea contului lor din sistem si de imposibilitatea de a accesa serviciul de vanzare online oferit de Administratorul Site-ului.
 8. Pentru exercitarea acestor drepturi fiecare Utilizator poate face o cerere in scris in acest sens, pe care sa o trimita apoi prin e-mailla adresa: vodewil@yahoo.com

In cazul platilor online, plata serviciilor de pe acest website este efectuata prin intermediul solutiilor de plata online oferite de Banca Transilvania.
Sistemul de procesare tranzactii online al Bancii Transilvania SA este certificat PCI DSS pentru a respecta securitatea informatiei, fiind un standard pentru gestionarea tranzactiilor cu cardurile emise sub siglele Visa si Mastercard sau alte organizatii prinicipale. Comerciantul, Cassian Claybody SRL, nu poate retine datele cardului la efectuarea unei tranzactii pe site-ul sau, acest drept le revine doar procesatorilor sau integratorilor certificati PCI DSS.
Pentru ca platile online sa fie cat mai sigure si in concordanta cu legislatia privind securitatea platilor, din ianuarie 2021 se aduc noi elemente de securitate pentru confirmarea platilor online. Asa ca veti sti ca orice tranzactie pe care o faceti online, se va face in siguranta si ca nimeni nu va putea face tranzactii folosind datele cardului d-voastra.

Ce este 3D Secure?
3D Secure este un standard international de securitate pentru plati pe internet care are ca scop protectia suplimentara a posesorului de card si reducerea fraudelor din zona e-commerce (a platilor online).
Directiva Europeana revizuita privind serviciile de plata aduce noi elemente de securitate in confirmarea tranzactiilor, o autentificare mai puternica a clientului, respectiv existenta a cel putin doua dintre urmatoarele elemente: ceva ce cunosteti/ceva ce aveti si ceva ce sunteti.
Va recomandam sa alegeti autentificarea tranzactiilor online prin date biometrice, printr-un portofel electronic capabil sa faca acest lucru, in care aveti inrolat cardul, ca si BT Pay, procesul fiind unul simplu si rapid.

Cum functioneaza 3D Secure?
Atunci cand paltiti online, pe site-ul unui comerciant 3D Secure, dupa ce introduceti datele cardului, indiferent ca este vorba despre un card Visa sau Mastercard, veti fi redirectionat intr-o alta pagina de confirmare a platii prin 3D Secure. Veti confirma tranzactia prin modalitatea aleasa de d-voastra.
Daca aveti un portofel electronic si veti inrolat cardul in 3D Secure, veti primi o notificare pe telefon, unde va fi mentionat numele comerciantului si suma de plata, si veti avea la dispozitie cateva minute sa confirmati sau sa renuntati la tranzactia online. Veti utiliza metoda de deblocare a telefonului: amprenta, face ID, pin, parola, etc.
Daca nu aveti un portofel electronic si cardul inrolat in el, veti introduce o parola primita pe SMS si o parola statica, definita de d-voastra la prima tranzactie online. Parola e valabila 90 de zile si va trebui sa o modificati ulterior.
Vor fi si plati online care nu necesita pasi suplimentari de confirmare, stabilit pe baza istoricului de plata al d-voastra, in functie de comportamentul de plata, site-urile pe care s-au realizat platile, daca sunt plati recurente, adica abonamente sau de valoare mica. Aceasta analiza poate fi efectuata de banca sau de comerciant.

DREPTURILE pe care le aveti sunt urmatoarele:
– dreptul de a solicita operatorului accesul la datele dvs. cu caracter personal, rectificarea sau ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării, dreptul de a va opune prelucrării, precum şi a dreptului la portabilitatea datelor (detalierea drepturilor dvs. o regasiti mai jos).
– dreptul de a depune o plângere în faţa autorităţi de supraveghere a prelucarii datelor cu caracter personal

Dreptul de acces al persoanei vizate
(1) Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective şi la următoarele informaţii:
a) scopurile prelucrării;
b) categoriile de date cu caracter personal vizate;
c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din ţări terţe sau organizaţii internaţionale;
d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
e) existenţa dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal ori restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării;
f) dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere.
(2) Operatorul furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate de persoana vizată, operatorul poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. În cazul în care persoana vizată introduce cererea în format electronic şi cu excepţia cazului în care persoana vizată solicită un alt format, informaţiile sunt furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent.

Dreptul la rectificare
Persoana vizată are dreptul de a obţine de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare.

Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)
(1) Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligaţia de a şterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; b) persoana vizată îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea; c) persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (1) şi nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveşte prelucrarea sau persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (2); d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; e) datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenţa căruia se află operatorul; f) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informaţionale menţionate la articolul 8 alineatul (1).
(2) În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal şi este obligat, în temeiul alineatului (1), să le şteargă, operatorul, ţinând seama de tehnologia disponibilă şi de costul implementării, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii care prelucrează datele cu caracter personal că persoana vizată a solicitat ştergerea de către aceşti operatori a oricăror linkuri către datele respective sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal.

Dreptul la restricţionarea prelucrării
(1) Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului restricţionarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:
a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;
b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;
c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; sau
d) persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

Dreptul la portabilitatea datelor
(1) Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc şi pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care: a) prelucrarea se bazează pe consimţământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b); şi b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.
(2) În exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor în temeiul alineatului (1), persoana vizată are dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opoziţie
(1) În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situaţia particulară în care se află, prelucrării în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) sau al articolului 6 alineatul (1) a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziţii. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepţia cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.
(2) Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.
(3) În cazul în care persoana vizată se opune prelucrării în scopul marketingului direct, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate în acest scop.
(4) În contextual utilizării serviciilor societăţii informaţionale şi în pofida Directivei 2002/58/CE, persoana vizată îşi poate exercita dreptul de a se opune prin mijloace automate care utilizează specificaţii tehnice.
Orice drept din cele mentionate mai sus poate fi exercitat prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate, expediate catre adresa: SC CASSIAN CLAYBODY SRL, Str. Valea Borcutului, nr 258A, Sîngeorz-Băi, jud. BN, 425300.

ORICE INCERCARE DE A ACCESA DATELE PERSONALE ALE ALTUI UTILIZATOR SAU DE A MODIFICA CONTINUTUL SITE-ULUI www.emilcassian.com SAU DE A AFECTA PERFORMANTELE SERVERULUI PE CARE RULEAZA SITE-UL www.emicassian.com, VA FI CONSIDERATA O TENTATIVA DE FRAUDARE A SITE-ULUI www.emilcassian.com SI VA PUNE IN MISCARE CERCETAREA PENALA IMPOTRIVA ACELUIA SAU ACELORA CARE A(U) INCERCAT ACEST FAPT.

15. Acces restricționat si (dez)abonare

Prin accesarea site-ului pentru plasarea comenzilor, clientul accepta in mod expres Termenii si conditiile site-ului, modul de desfasurare a unei comenzi online asa cum este descris pe site.

Datele cu caracter personal vor fi utilizate in scopul derularii contractelor si procesarii comenzilor Dvs. Ulterior, datele vor fi salvate tinand cont de termenele de pastrare conform legislatiei fiscale si comerciale si atat timp cat este necesar pentru protejarea drepturilor Cassian.

Pentru derularea in bune conditii a contractului de vanzare, dupa ce clientul si-a exprimat acordul, Cassian poate contacta clientul, telefonic sau pe email daca acesta, in timpul accesarii site-ului furnizeaza datele de identificare si contact. In momentul lansarii comenzii, clientul este de acord cu forma de comunicare ulterioara (telefonic sau electronic) si cu modul de operare al vanzatorului.
In cazul in care ati introdus datele Dumneavoastra de contact, insa nu ati validat contul de utilizator, puteti fi contactat de un reprezentant Cassian pentru a finaliza aceasta procedura prin radierea datelor in cazul in care nu mai doriti sa deveniti user sau prin acordarea asistentei si validarea contului. Aceasta actiune are ca temei juridic interesul nostru legitim de curatare si actualizare a bazei de date.

In cazul in care ati adaugat produse in Cosul de cumparaturi, dar nu ati finalizat comanda, puteti fi contactat prin email sau telefonic de un reprezentant Cassian, in care veti fi anuntat de faptul ca ati uitat produsele in cos. Aceasta actiune unica este justificata de interesul societatii de a clarifica situatia prin incheierea contractului de vanzare sau anularea lui. Dupa aceasta actiune, clientul va fi contactat daca si-a exprimat consimtamantul pentru primirea altor oferte/comunicari comerciale.

Intr-un termen rezonabil dupa achizitionarea unui bun sau serviciu (de regula dupa 14 zile in care clientul poate returna produsul, retragandu-se din contractul de vanzare) cumparatorul poate fi contactat prin aceleasi canale de comunicare agreate in momentul lansarii comenzii, pentru transmiterea unui feedback/ review legat de bunul sau serviciul achizitionat. Astfel, clientul se implica activ in crearea de noi servicii si detalierea caracteristicilor bunurilor si informarea altor posibili cumparatori de pe site. Opiniile Dvs. sunt atent analizate de angajatii Cassian care le utilizeaza ca ghid in alegerea produselor si gamei oferite clientilor.

16. Cookies

Site-ul emilcassian.com prezinta informatii referitoare la cookie-uri in pagina: Politica cookie-urilor

17. Legătura cu alte site-uri

Utilizatorii inteleg si accepta ca prin natura si continutul Site-ul acesta poate furniza informatii, legaturi sau trimiteri catre alte site-uri de internet, inclusiv site-uri personale (bloguri), site-urile partenerilor, dar fara a se limita la acestea, care sunt considerate de Administratorul Site-ului utile in legatura cu Continutul Site-ului, dar care nu se afla sub controlul sau indrumarea sa.

Administratorul Site-ului este absolvit de orice raspundere in ceea ce priveste continutul sau opiniile exprimate pe toate site-urile de internet mai sus mentionate, precum si corectitudinea si exactitatea acestora, iar Utilizatorii inteleg si accepta ca aceste site-uri de internet nu sunt monitorizate, controlate sau verificate in orice mod de catre Administratorul Site-ului. Includerea unei legaturi sau trimiteri catre alte site-uri de internet nu implica aprobarea in vreun fel a acestora de catre Administratorul Site-ului. In momentul in care Utilizatorii acceseaza aceste site-uri de internet, ei o fac pe riscul lor, cunoscand ca utilizarea serviciilor oferite de aceste site-uri este supusa conditiilor stabilite de administratorii acestor site-uri.

18. Limitarea răspunderii. Forța majoră

Administratorul Site-ului va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratetea si increderea in Site si va incerca sa corecteze erorile si omisiunile cat mai repede posibil.

Administratorul Site-ului nu poate fi facut raspunzator pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din utilizarea oricarei parti, secventa, modul al Continutului Site-ului sau din imposibilitatea utilizarii acestuia, indiferent de cauza acesteia, ori din interpretarea eronata a oricaror prevederi ale Continutului Site-ului.

Utilizatorii inteleg si accepta ca Administratorul Site-ului este absolvit de orice raspundere in eventualitatea producerii oricarei opriri, intreruperi, ingreunari, disfunctionalitati sau erori in functionarea Site-ului, in situatia unei erori tehnice de orice fel sau oricaror erori in furnizarea Serviciului, precum si in orice situatie in care nu ar dovedi cert ca orice erori sau probleme de natura tehnica din cele mentionate mai sus se datoreaza in mod direct si exclusiv culpei grave a Administratorului Site-ului.

In mod expres, Utilizatorii inteleg si accepta ca Administratorul Site-ului este absolvit de orice raspundere pentru orice fel de daune directe, indirecte, incluzand dar fara a se limita la pierderi de profit, vad comercial sau alte pierderi intangibile, rezultate din accesarea Site-ului sau a Continutului Site-ului in orice mod sau orice efecte juridice derivand din aceasta.

In cazurile de forta majora Administratorul Site-ului si / sau operatorii, directorii, angajatii, sucursalele, filialele si reprezentantii sai, sunt exoneraţi total de raspundere. Cazurile de forta majora includ, dar nu se limiteaza la acestea, erori de functionare ale echipamentului tehnic al Administratorului Site-ului, lipsa functionarii conexiunii la internet, lipsa functionarii conexiunilor de telefon, virusii informatici, atacurile informatice de orice fel si interferarea cu programe informatice malitioase, accesul neautorizat in sistemele Site-ului, erorile de operare, greva etc.

19. Răspunderea pentru conținutul SITE-ului.

Cassian nu este si nu poate fi făcut responsabil pentru prejudiciile create de erorile, neacuratetea sau neactualizarea informațiilor publicate sau menținute pe SITE, care nu se datorează culpei sale.

In cazul in care preturile sau alte detalii referitoare la produse/promoții au fost afișate greșit, inclusiv din cauza faptului ca au fost introduse greșit in baza de date, ne alocam dreptul de a anula livrarea respectivului produs si de a anunța clientul telefonic/e-mail in cel mai scurt timp, despre eroarea apăruta, daca produsul nu s-a livrat încă.

Preturile produselor de pe acest SITE sunt informative si pot suferi modificări neanunțate. Promoțiile prezentate pe SITE sunt valabile in perioada de timp menționata.

De asemenea, imaginile sunt prezentate pe SITE cu titlu de exemplu, iar produsele livrate, pot diferi de imagini in orice mod, datorita modificării caracteristicilor, design-ului fără notificare prealabila de către producători.

Cassian își rezerva dreptul sa completeze si sa modifice orice informație de pe SITE.

Orice problemă cauzată de produsele și / serviciile prezentate pe SITE se va soluționa pe cale amiabilă în termen de 15 zile lucrătoare de la data sesizării în scris a problemelor, de către UTILIZATOR.

20. Legea aplicabilă. Litigii

Drepturile si obligatiile Utilizatorilor si ale Administratorului Site-ului, prevazute de prezentele Termeni si Conditii Generale si Regulamentul de functionare a site-ului, precum si toate efectele juridice pe care le produc acestea vor fi interpretate si guvernate in conformitate cu legea romana in vigoare.

Orice litigiu nascut din sau in legatura cu prezentele Termeni si Conditii Generale va fi solutionat pe cale amiabila. In caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi solutionat de catre instanta judecatoreasca romana competenta de la sediul Administratorului site-ului.

21. Modificarea termenilor și condițiilor

Administratorul Site-ului are dreptul de a modifica oricand si in orice mod oricare dintre prevederile din prezentele Termeni si Conditii Generale, fara nici o notificare prealabila si fara a fi obligat sa indeplineasca vreo alta formalitate fata de Utilizatori.

Orice modificare va fi considerata ca fiind acceptata deplin si neconditionat de catre oricare dintre Utilizatori prin simpla utilizare sau accesare a oricarei facilitati oferite de Site sau de Serviciu, ori prin accesarea Site-ului, intervenite oricand dupa operarea modificarii, iar neacceptarea oricarei modificari atrage obligatia respectivului Utilizator de a inceta de indata accesarea Site-ului.

22. Legea aplicabila – jurisdictia

Legea aplicabila este legea romana. Eventualele litigii se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti.

Baza legală
Pentru mai multe informații, puteți accesa:

 • Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE;
 • Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice;
 • Ordonanţa urgenţă nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii;
 • Legea nr. 148/2000 privind publicitatea;
 • Legea nr. 158/2008 privind publicitatea înșelătoare și publicitatea comparativă;
 • Ordonanța nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor;
 • Ordonanța nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață;
 • Ordonanța de urgență nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc;
 • Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.